Jedinečné zariadenie kPulley umožňuje celý rad horizontálnych pohybov a vytvára neobmedzené možnosti tréningu. Účinnosť kPulley môžete ešte zvýšiť kombináciou s niektorým z ďalších Exxentric zariadení radu kBox. Integrovaný systém spätnej väzby kMeter umožňuje sledovať váš pokrok v reálnom čase.

kPulley2 je ideálny pre:

profesionálne tímy
športové centrá pre rôzne druhy športov
rehabilitačné kliniky